Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Arbetskraftsundersökning 2005, november

2005
november
Offentliggöranden