Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Publicerad: 20.12.2005

Sysselsättningen ökade i november 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 390 000, dvs. 28 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,5 procent, medan det i november 2004 var 67,1 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 401 000 personer under januari-november år 2005, dvs. 34 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Antalet arbetslösa i november 2005 var 207 000, dvs. som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent, medan det var 8,1 procent i november 2004.

Förändringar i sysselsättningen 11/2004 - 11/2005, tusen personer

  November 2005 November 2004 FÖRÄNDRING, %
11/04-11/05
Sysselsatta totalt 2 390 2 362 1,2
Relativt sysselsättningstal, % 67,5 67,1 0,4 2
Arbetslösa 1 207 207 0,0
Relativt arbetslöshetstal,, % 8,0 8,1 -0,1 2
Arbetskraften totalt 2 597 2 569 1,1
Arbetskraftsandel, % 65,7 65,2 0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 356 1 371 -1,1
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2005, November. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura (09) 1734 3531

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.12.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/11/tyti_2005_11_2005-12-20_tie_001_sv.html