Suomen virallinen tilasto

Työvoimatutkimus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Lokakuun työttömyysaste 8,1 prosenttia
22.11.2016
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 lokakuussa 217 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 8,7 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden lokakuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 22 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Seuraava julkistus:
20.12.2016

Kuvaus: Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–74-vuotiaan väestön toiminnasta. Työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdään myös ns. "ad hoc moduli", jonka aihe vaihtelee vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, julkinen sektori, kokoaikatyö, lomautus, määräaikainen työ, nuorisotyöttömyys, osa-aikatyö, palkansaajat, pitkäaikaistyötön, sosioekonominen asema, toimialat, työaika, työelämä, työlliset, työllisyys, työllisyysaste, työmarkkina-asema, työmarkkinat, työsuhde, työttömyys, työttömyysaste, työttömät, työtunnit, työvoima, työvoiman ulkopuolella olevat, työvoimaosuus, viikkotyöaika, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu
23.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/

Jaa