Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, december

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 9.11.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,7 -0,6 -1,3
02/2018 -11,6 -13,6 -2,0
03/2018 -5,6 -7,9 -2,3
04/2018 8,0 4,9 -3,1
05/2018 79,2 78,0 -1,2
06/2018 76,6 81,2 4,6
07/2018 52,5 54,5 2,0
08/2018 61,5 61,5 0,0
BCD Hela industrin 01/2018 8,6 8,0 -0,6
02/2018 2,8 2,6 -0,2
03/2018 2,3 2,1 -0,2
04/2018 8,3 7,9 -0,4
05/2018 3,6 2,7 -0,9
06/2018 3,1 3,5 0,4
07/2018 5,6 4,3 -1,3
08/2018 1,3 1,7 0,4
C Tillverkning 01/2018 9,0 8,5 -0,5
02/2018 1,2 1,1 -0,1
03/2018 0,6 0,5 -0,1
04/2018 8,1 8,4 0,3
05/2018 2,6 1,7 -0,9
06/2018 1,8 2,2 0,4
07/2018 3,8 2,3 -1,5
08/2018 -0,3 -0,2 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,5 4,1 -0,4
02/2018 12,6 12,2 -0,4
03/2018 13,8 13,3 -0,5
04/2018 4,4 4,0 -0,4
05/2018 -0,4 -0,6 -0,2
06/2018 -0,9 -1,1 -0,2
07/2018 6,4 6,2 -0,2
08/2018 3,6 3,4 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/09/ttvi_2018_09_2018-11-09_rev_001_sv.html