Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen ökade i september från både året innan och från föregående månad
9.11.2018
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i september med 0,5 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,5 procent i september 2018 jämfört med september 2017. Den arbetsdagskorrigerade årsförändringen av industriproduktionen har ökat utan avbrott från april 2016, dvs. under två och ett halvt år. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari - september med 3,8 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.12.2018

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om byte av basÃ¥r för volymindexet för industriproduktionen och revidering av uppgifter
9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html