Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, september

Statistik över vägtrafikolyckor 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden