Finlands officiella statistik

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Mobilen en allt populärare apparat för internet - användningen blir mångsidigare
22.11.2017
Åttioåtta procent av finländarna använde internet år 2017. Nästan alla finländare under 55 år använde internet. Sjuttiotre procent använde internet flera gånger per dag. Fem procent av finländarna i åldern 15 - 89 år hade hyrt inkvartering av en privatperson via förmedlingssidorna på internet. Av finländarna har 77 procent en smarttelefon för eget bruk. Mobilen är den populäraste apparaten för internetanvändning. De sociala nätverkstjänsterna har ytterligare ökat i popularitet medan bloggarnas och diskussionsforumens popularitet har minskat.

Nästa offentliggörande:
7.11.2018

Beskrivning: Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, e-utbildning, hemteknik, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, sociala medier, telefoner.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens namn har ändrats: Användning av informations- och kommunikationsteknik
7.11.2012
Namnet på statistiken Användning av informations- och kommunikationsteknik har ändrats till Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/index_sv.html