Finlands officiella statistik

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Internet används allt oftare med mobilen - också för att göra inköp
4.12.2018
Åttionio procent av alla 16 - 89-åriga finländare använde internet år 2018 och 76 procent många gånger om dagen. Vanligast är användningen av internet med en mobiltelefon, 75 procent av befolkningen. En fjärdedel hade köpt något på internet med mobiltelefonen. Åtta procent av finländarna hade hyrt inkvartering av en privatperson via förmedlingssidor på internet. Bara tre procent hade förlorat uppgifter i sin telefon på grund av ett skadeprogram.

Nästa offentliggörande:
7.11.2019

Beskrivning: Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, e-utbildning, hemteknik, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, sociala medier, telefoner.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens namn har ändrats: Användning av informations- och kommunikationsteknik
7.11.2012
Namnet på statistiken Användning av informations- och kommunikationsteknik har ändrats till Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/index_sv.html