Finlands officiella statistik

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av finländarna har handlat i en nätbutik under de senaste tre månaderna
7.11.2019
Sjuttionio procent av finländarna använder internet flera gånger om dagen. Vanligast använder finländarna nätet med mobiltelefon (80 %). Före riksdagsvalet våren 2019 använde 49 procent av röstberättigade en valmaskin. Hälften av finländarna i åldern 16 - 89 år (50 %) hade handlat via nätet under de senaste 3 månaderna. Elva procent av finländarna hade hyrt kortvarig inkvartering direkt av en privatperson via en förmedlingssida.

Nästa offentliggörande:
10.11.2020

Beskrivning: Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, e-utbildning, hemteknik, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, sociala medier, telefoner.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens namn har ändrats: Användning av informations- och kommunikationsteknik
7.11.2012
Namnet på statistiken Användning av informations- och kommunikationsteknik har ändrats till Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/index_sv.html