Offentliggöranden

2019
2018
2017
(none)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/tie_sv.html