Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade med 7,8 procent under juli-september
13.12.2017
Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 7,8 procent under tredje kvartalet 2017. Ökningen var 8,4 procent under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 4,2 procent under juli-september.

Nästa offentliggörande:
12.1.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras
13.12.2017
Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html

Dela