Omsättningsindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Byggföretagens omsättning ökade med drygt 7 procent i slutet av året
13.3.2017
Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 7,4 procent under oktober - december 2016. Ökningen var lika stor under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 4,8 procent under oktober - december 2016.

Nästa offentliggörande:
13.4.2017

Beskrivning: Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Variabeln är inhemsk omsättning, som består av momspliktig inhemsk försäljning. I de uppgifter som används vid beräkningen av variabeln ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om byggverksamhet volymindexet för försäljning, som mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen byggverksamhet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anläggningsverksamhet, branscher, byggande, byggande av hus, företag, husbyggnad, index, jordbyggnad, konjunkturväxlingar, omsättning, vattenbyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen
13.3.2017
Vid produktionen av omsättningsindexen används förutom Statistikcentralens egen datainsamling också i väsentlig grad Skatteförvaltningens periodskattematerial, som omfattar nästan hela företagsverksamheten i Finland.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html

Dela