Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, april

Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik