Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september

Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, mars

2015
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik