Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, november

2010
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer