Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rakennus- ja asuntotuotanto 2020, huhtikuu

1. Uudisrakentamisen väheneminen jatkui vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana uudisrakentamisen epäsuotuisa kehitys jatkui. Sekä myönnettyjen rakennuslupakuutioiden että aloitettujen rakennusten kuutiomäärä oli edelleen hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuutiometreissä mitattuna valmistuneiden rakennusten kehitys oli suotuisampaa kolmannen neljänneksen aikana.

Asuinrakentamisessa on nähtävissä selvää hiipumista, mikä on seurausta uusiin asuntoihin kohdistuvan kysynnän vähentymisestä. Samaan aikaan myös omatoiminen rakentaminen on hiipunut.

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kääntyi laskuun jo vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ja kehitys on jatkunut samansuuntaisena viime vuoden viimeistä neljännestä lukuun ottamatta. Alkuvuonna 2013 rakennuslupien kehitys oli edelleen laskussa, mutta lasku oli huomattavasti loivempaa kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 7 miljoonalle kuutiometrille, joka on noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden kehitys on hyvin erisuuntaista asuinrakentamisessa kuin muussa rakentamisessa. Asuinrakentamiseen lupakuutioita myönnettiin heinä-syyskuussa 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2012 heinä-syyskuussa lupakuutiot olivat laskeneet jo 10 prosenttia. Heinä-syyskuussa myönnettiin rakennuslupa yli viiden tuhannen asunnon rakentamiseen, määrä oli lähes 27 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Asuinrakentamisessa suurin pudotus oli kolmannen neljänneksen aikana kerrostaloille myönnettyjen lupakuutioiden määrässä, niille myönnettiin kolmannes vähemmän lupakuutioita kuin vuotta aiemmin.

Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnettyjen lupakuutioiden määrä lisääntyi kolmannen neljänneksen aikana vajaat 9 prosenttia edellisvuodesta. Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä julkisille palvelurakennuksille kasvoi lähes 26 prosenttia, mutta teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen kuutioiden määrä puolestaan väheni 5 prosenttia.

Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä lähes kaksinkertaistui heinä-syyskuussa vuoden takaisesta. Erityisesti rakentaminen liikenteen rakennusten osalta kasvoi voimakkaasti.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2011 lopussa alkanut lasku on jatkunut aina vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen asti. Uudisrakennustöitä aloitettiin kolmannella neljänneksellä noin 8 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2011 loppupuolella hiipumaan kääntynyt asuinrakentaminen jatkoi supistumista. Asuinrakennusten aloituksia oli heinä-syyskuussa tilavuudella mitattuna 17 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Muiden kuin asuinrakennusten uudisrakennustyöt supistuivat kuluneen vuoden kolmannella neljänneksellä. Muihin kuin asuinrakennuksiin kohdistuneet uudisrakennustyöt lähtivät laskuun viime vuoden toisella neljänneksellä. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä uudisrakentaminen lisääntyi kaksi prosenttia, mutta kolmannella neljänneksellä painui taas yli kymmenen prosenttia miinukselle. Liike- ja toimistorakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia on aloitettu vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä selvästi vähemmän kuin edellisvuonna, kun taas julkisia palvelurakennuksia ja maatalousrakennuksia on huonosta taloustilanteesta huolimatta pystytty aloittamaan enemmän kuin edellisvuonna. Aloitettuja rakennuskuutioita tarkasteltaessa heinä-syyskuussa maatalousrakennuksia aloitettiin jopa 27 prosenttia enemmän kuin 2012 vastaavana ajankohtana. Vastaavasti teollisuusrakennuksia aloitettiin kolmanneksen ja liikenteen rakennuksia lähes viidenneksen vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana neljänneksenä.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Kuluvan vuoden heinä-syyskuun aikana valmistui uudisrakennushankkeita lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden asuinrakennusten kuutiometreissä ei ole havaittavissa vastaavaa supistumista kuin myönnettyjen lupakuutioiden ja aloitettujen rakennuskuutioiden määrissä. Uudisrakennuksia valmistui kaikkiaan 7 miljoonan kuutiometrin edestä. Asuinrakennuksia tästä oli 2,6 miljoonaa kuutiometriä, joka on puoli prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Heinä-syyskuussa muiden kuin asuinrakennusten valmistumisissa oli pudotusta neljä prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muita kuin asuinrakennuksia valmistui tarkasteltavan ajanjakson aikana 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka liike- ja toimistorakentaminen laski rajusti kolmannen neljänneksen aikana niin vastaavasti julkinen palvelurakentaminen kasvoi voimakkaasti.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. syyskuu 2013, 1. Uudisrakentamisen väheneminen jatkui vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/2013/09/ras_2013_09_2013-11-27_kat_001_fi.html