Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rakennus- ja asuntotuotanto 2020, huhtikuu

1. Asuinrakentaminen väheni vuonna 2012

Myönnetyt rakennusluvat

Vuoden 2012 lopullisten tietojen mukaan rakennuslupia myönnettiin viime vuoden aikana yhteensä 38,4 miljoonalle kuutiometrille. Vuoteen 2011 verrattuna määrä väheni 12,3 prosenttia. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiometrimäärä väheni 9,9 prosenttia ja muuhun kuin asuinrakentamisen myönnetyt rakennusluvat 13,4 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennuksien myönnetty lupien kuutiometrimäärä väheni 27,8 prosenttia ja liike- ja toimistorakennusten 8,5 prosenttia. Julkisille palvelurakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 21,7 prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2012 myönnettiin rakennuslupa yhteensä 31 745 asunnon rakentamiseen. Määrä oli 8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2013 ennakollisten tietojen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä myönnettiin rakennuslupia 6,3 miljoonalle kuutiometrille, joka oli 3,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Rakennuslupien kuutiometrimäärä asuinrakentamiselle väheni 8,5 prosenttia. Eniten väheni pientaloille myönnetty kuutiometrimäärä.

Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnetty kuutiometrimäärä pysyi vuoden 2012 tammi-maaliskuun tasolla (-0,3 prosenttia). Voimakkaimmin väheni julkisille palvelurakennuksille myönnetyt rakennusluvat, 52,3 prosenttia. Sekä liike- ja toimistorakennuksille että teollisuus- ja varastorakennuksille myönnetty rakennuslupien kuutiometrimäärä puolestaan kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä: liike- ja toimistorakennukset 13,5 prosenttia ja teollisuus- ja varastorakennukset 9,7 prosenttia.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2012 lopullisten tietojen mukaan vuoden aikana aloitettiin uudisrakennustöitä yhteensä 33 miljoonan kuutiometrin edestä. Aloitusten kuutiomäärä väheni 13,2 prosenttia vuodesta 2011.

Vuonna 2012 asuinrakentamisen aloitusten kuutiomäärä väheni 9,6 prosenttia edellisvuodesta. Tuolloin aloitettiin 28 818 asunnon rakennustyöt, määrä väheni 8,4 prosenttia vuodesta 2011.

Muun kuin asuinrakentamisen aloitukset vähenivät tilavuudella mitattuna 15 prosenttia vuodesta 2011. Eniten väheni teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset, 23 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten aloitukset vähenivät 16,8 prosenttia.

Vuoden 2013 ennakollisten tietojen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä käynnistettiin uudisrakennustöitä yhteensä 4,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 23,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Teollisuus- ja varastorakennusten, liike- ja toimistorakennusten ja julkisten palvelurakennusten aloitusten kuutiomäärät vähenivät huomattavasti. Asuinrakentamisen aloitukset tilavuudella mitattuna puolestaan kasvoivat 12,8 prosenttia.

Vuoden 2013 tammi-maaliskuussa aloitettiin 5 167 asunnon rakennustyöt, mikä on 17,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rivi- ja ketjutalojen ja asuinkerrostalojen aloitukset lisääntyivät ja pientalojen aloitukset vähenivät vuoden takaisesta.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Vuoden 2012 lopullisten tietojen mukaan vuoden aikana rakennuksia valmistui yhteensä 40,2 miljoonan kuutiometrin edestä. Kasvua oli 11,9 prosenttia vuodesta 2011. Asuinrakennusten osuus koko määrästä oli 12,5 miljoonaa kuutiometriä, 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Teollisuus- ja varastorakennuksia valmistui tilavuudella mitattuna 60,6 prosenttia ja liike- ja toimistorakennuksia 21,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Julkisten palvelurakennusten valmistunut kuutiomäärä väheni 13,4 prosenttia.

Vuoden 2012 aikana valmistui 31 393 asuntoa. Määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2013 ennakollisten tietojen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä rakennuksia valmistui 6,2 miljoonan kuutiometrin edestä. Kuutiomäärä väheni 24,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Asuinrakennuksia valmistui tammi-maaliskuussa 2,4 miljoonaa kuutiometriä, 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tammi-maaliskuussa julkisia palvelurakennuksia valmistui tilavuudella mitattuna 56,1 prosenttia ja liike- ja toimistorakennuksia 44,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten valmistunut kuutiomäärä väheni 37,6 prosenttia.

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana valmistui 5 685 asuntoa. Uusien asuntojen määrä väheni 8,8 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta neljänneksestä.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2013, 1. Asuinrakentaminen väheni vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/2013/03/ras_2013_03_2013-05-31_kat_001_fi.html