Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år landskapvis år 2014, procent

Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år landskapvis år 2014, procent

Källa: Befolknings- och rättsstatistik

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2014, Figurbilaga 4. Barnfamiljer efter antalet barn under 18 år landskapvis år 2014, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_kuv_004_sv.html