Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet familjer fortsätter öka något
30.5.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 475 000 familjer i Finland i slutet av år 2015. Från året innan har antalet familjer ökat med 1 700 familjer. Även om det totala antalet familjer har ökat något har antalet barnfamiljer dock minskat. Detta visar främst att åldersklasserna med barn som blir myndiga i familjerna är större än de nya åldersklasser som föds. Det fanns 571 000 barnfamiljer. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Sammantaget är förändringarna i antalet familjer väldigt små på årsnivå.

Nästa offentliggörande:
25.11.2016

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html

Dela