Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inhemska turisters övernattningar minskade bara med 2 procent i juli 2020
27.8.2020
Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 2,2 procent från året innan. För dem bokfördes 2,42 miljoner övernattningsdygn i juli 2020. I huvudstadsregionen minskade de inhemska övernattningarna dock med 41,2 procent, men utanför huvudstadsregionen ökade de med 4,3 procent från året innan. På grund av coronaviruset, utländska turisters övernattningar minskade med 82,3 från året innan och för dem statistikfördes 0,14 miljoner övernattningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 2,56 miljoner övernattningsdygn, vilket var 21,7 procent färre än ijuli 2019. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
24.9.2020

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats
27.2.2020
Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html