Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, april

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 094 63 134 53,8 0,1 62,19
Fasta Finland 1 067 62 204 54,3 0,0 62,23
Nyland 162 17 502 59,3 -0,6 68,56
Egentliga Finland 64 3 324 46,6 -0,6 56,67
Satakunta 39 1 382 32,3 -2,3 64,51
Egentliga Tavastland 26 1 496 32,8 0,5 54,59
Birkaland 66 4 539 54,7 2,8 59,45
Päijänne-Tavastland 32 1 899 40,8 -4,4 57,52
Kymmenedalen 28 987 33,7 -0,1 68,15
Södra Karelen 31 1 815 46,9 0,4 45,07
Södra Savolax 71 1 888 38,0 0,9 53,73
Norra Savolax 45 2 507 51,9 -5,1 55,05
Norra Karelen 46 1 437 47,8 1,7 59,77
Mellersta Finland 46 3 070 53,5 1,0 53,35
Södra Österbotten 43 1 780 42,4 4,4 47,51
Österbotten 26 1 471 37,9 -0,8 63,32
Mellersta Österbotten 15 554 39,5 3,5 68,36
Norra Österbotten 101 4 680 56,9 1,2 51,59
Kajanaland 36 2 097 62,2 5,4 43,47
Lappland 190 9 776 67,6 -1,8 72,53
Åland 27 930 16,2 2,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_001_sv.html