Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 286 674 2,5 7 065 105 2,3 3 221 569 3,0
Fasta Finland 10 141 913 2,5 6 991 583 2,2 3 150 330 3,1
Nyland 2 993 627 2,9 1 599 674 1,7 1 393 953 4,3
Egentliga Finland 535 949 0,6 434 257 2,4 101 692 -6,3
Satakunta 178 852 6,4 150 678 17,8 28 174 -29,7
Egentliga Tavastland 169 849 2,4 153 435 3,3 16 414 -5,6
Birkaland 717 826 2,5 610 815 1,6 107 011 8,0
Päijänne-Tavastland 297 660 8,3 246 104 12,8 51 556 -9,0
Kymmenedalen 113 336 -6,5 88 021 -6,3 25 315 -7,4
Södra Karelen 308 325 1,6 205 190 3,0 103 135 -1,1
Södra Savolax 256 859 -5,4 202 000 -4,8 54 859 -7,6
Norra Savolax 397 561 1,2 350 249 0,5 47 312 6,7
Norra Karelen 202 047 5,4 168 228 6,3 33 819 1,0
Mellersta Finland 542 648 2,3 467 137 4,1 75 511 -7,3
Södra Österbotten 291 035 7,0 278 990 7,5 12 045 -3,9
Österbotten 161 507 -5,3 125 727 -4,9 35 780 -6,5
Mellersta Österbotten 61 123 -4,1 54 294 -5,7 6 829 11,2
Norra Österbotten 873 555 3,5 721 868 4,0 151 687 0,8
Kajanaland 470 706 0,6 419 575 -1,6 51 131 22,9
Lappland 1 569 448 3,7 715 341 0,1 854 107 6,9
Åland 144 761 3,9 73 522 8,6 71 239 -0,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_004_sv.html