Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 186 60 706 47,8 0,1 51,41
Fasta Finland 1 140 59 511 48,1 0,0 51,53
Nyland 140 14 700 61,9 0,2 65,99
    Esbo . . . . .
    Helsingfors 59 8 609 67,9 0,1 69,95
    Vanda 11 2 207 67,6 0,0 65,87
Egentliga Finland 72 3 756 48,9 1,5 47,52
    Åbo 23 2 288 54,7 1,0 50,46
Satakunta 43 1 582 38,4 -1,8 52,40
    Björneborg 14 812 43,3 -1,5 50,44
Egentliga Tavastland 33 1 545 35,9 0,0 46,08
    Tavastehus 13 819 36,6 -0,5 53,51
Birkaland 73 4 478 47,8 0,2 52,11
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 37 2 043 42,2 2,4 48,26
    Lahtis 10 747 45,6 1,0 57,77
Kymmenedalen 30 1 164 41,5 -2,3 46,80
    Kouvola 13 545 40,0 0,1 41,73
Södra Karelen 39 1 860 49,2 -2,1 48,07
    Villmanstrand 14 1 015 56,2 -0,3 52,44
Södra Savolax 87 2 562 38,2 -2,0 37,15
    S:t Michel 20 736 44,0 -3,2 43,00
Norra Savolax 53 2 654 46,3 -0,9 45,65
    Kuopio 24 1 563 51,3 -1,6 47,85
Norra Karelen 53 1 572 43,2 1,4 45,24
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 52 3 211 47,0 1,9 50,66
    Jyväskylä 15 1 527 52,3 2,3 67,81
Södra Österbotten 50 1 849 41,2 -0,6 39,64
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 33 1 374 45,9 0,3 50,93
    Vasa 9 813 54,9 1,4 55,95
Mellersta Österbotten 17 584 42,5 0,3 49,95
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 101 4 488 44,7 1,4 40,33
    Kuusamo 37 1 299 36,2 0,3 33,96
    Uleåborg 15 1 669 59,2 2,8 55,45
Kajanaland 46 2 254 41,2 -2,3 37,25
    Kajana 7 433 35,0 0,1 52,33
Lappland 181 7 835 40,2 -0,3 43,84
    Rovaniemi . . . . .
Åland 47 1 194 33,4 1,6 ..
    Mariehamn 11 521 47,6 -0,6 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2014, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tau_001_sv.html