Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 297 137 -3,8 938 277 -2,9 358 860 -6,1
Fasta Finland 1 289 191 -3,8 934 672 -2,9 354 519 -6,2
Nyland 401 001 -2,5 236 803 -3,2 164 198 -1,4
Egentliga Finland 78 516 -0,1 64 713 0,1 13 803 -0,8
Satakunta 20 208 -15,5 16 424 -16,7 3 784 -9,8
Egentliga Tavastland 27 587 3,3 23 929 1,9 3 658 13,2
Birkaland 104 236 -6,8 91 516 -5,0 12 720 -17,8
Päijänne-Tavastland 33 799 -19,4 28 717 -20,4 5 082 -13,9
Kymmenedalen 24 180 -17,6 16 831 -7,0 7 349 -34,7
Södra Karelen 45 307 -20,7 21 643 -0,1 23 664 -33,3
Södra Savolax 39 813 -3,3 32 012 7,7 7 801 -32,0
Norra Savolax 54 955 -3,7 50 006 -3,2 4 949 -8,0
Norra Karelen 28 003 -4,9 21 715 -8,0 6 288 7,4
Mellersta Finland 58 302 -8,0 52 274 -9,1 6 028 2,7
Södra Österbotten 41 182 -1,9 39 240 -2,9 1 942 22,2
Österbotten 29 217 19,6 22 877 21,3 6 340 13,8
Mellersta Österbotten 10 691 -7,3 9 353 -12,5 1 338 58,5
Norra Österbotten 106 443 3,7 78 737 1,4 27 706 10,8
Kajanaland 60 507 -1,2 55 874 -0,4 4 633 -9,6
Lappland 125 244 -1,4 72 008 0,1 53 236 -3,4
Åland 7 946 -0,7 3 605 1,9 4 341 -2,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_003_sv.html