Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, juni

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, maj 2014

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 780 553 1 348 868 -0,5 1 139 023 -1,0
Finland 572 383 949 721 1,0 797 985 0,5
Utländer 208 170 399 147 -4,1 341 038 -4,3
Sverige 27 433 45 660 1,8 38 291 2,9
Tyskland 15 540 29 605 -17,7 26 066 -10,4
Ryssland 48 823 89 300 -27,5 66 252 -32,1
Britannien 11 095 22 875 3,0 20 483 -0,6
Förenta Staterna 9 642 19 461 7,3 18 810 5,9
Norge 6 543 12 406 8,4 11 473 10,3
Nederländerna 5 150 9 903 24,3 8 609 20,2
Italien 3 435 7 371 4,3 6 715 2,8
Frankrike 4 667 9 968 6,2 8 735 3,3
Japan 6 214 10 620 22,2 9 894 17,8
Estland 6 289 16 266 33,3 10 482 27,9
Schweiz 3 123 6 483 -0,6 5 652 -1,7
Spanien 2 924 6 575 20,3 6 048 15,4
Kina 5 945 8 862 -1,2 8 398 -3,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Merja Rönkä 029 551 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2014, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, maj 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/05/matk_2014_05_2014-07-17_tau_009_sv.html