Publicerad: 28.10.2016

Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,5 år för pojkar och 84,1 år för flickor år 2015

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden för nyfödda pojkar 78,5 år och för flickor 84,1 år förra året. Jämfört med år 2014 ökade den förväntade livslängden för pojkar med 0,4 år och för flickor med 0,3 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Förväntad återstående livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2015

Förväntad återstående livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2015

Källa: Döda 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2015/01/kuol_2015_01_2016-10-28_tie_001_sv.html