Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Spädbarnsdödligheten historiskt liten
14.4.2016
År 2015 dog 97 barn under sitt första levnadsår. Antalet är det lägsta i det självständiga Finlands historia. Jämfört med år 2014 minskade antalet barn som dog under sitt första levnadsår, dvs. spädbarnsdödligheten, med 27 personer. Spädbarnsdödligheten var 1,7 per tusen levande födda barn. Före år 2015 var spädbarnsdödstalet lägst år 2013, dvs. 1,8 promille. Då dog 102 barn under sitt första levnadsår.

Nästa offentliggörande:
28.10.2016

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsovårdsstatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html

Dela