Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, augusti

Publicerad: 10.9.2014

Lönesumman ökade med 1,1 procent under maj-juli jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under maj-juli 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,3 procent från året innan. Under maj-juli för ett år sedan ökade lönesumman med 1,2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 05-07/2014 och 05-07/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 05-07/2014 och 05-07/2013, % (TOL 2008)

Under maj-juli ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin (-0,1 %) och finansiell verksamhet (-0,3 %). Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (4,2 %) och byggverksamhet (1,8 %).

Lönesumman ökade med en procent inom den privata sektorn under maj-juli jämfört med året innan

Under maj-juli var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman inom den offentliga sektorn minskade under den senaste tremånadersperioden med 0,2 procent från året innan. Enbart i juli ökade lönesumman inom den privata sektorn med 1,2 och inom den offentliga sektorn med 0,2 procent från året innan. Under maj-juli för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 2,6 procent och inom den privata sektorn med 0,7 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 05-07/2014 och 05-07/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 05-07/2014 och 05-07/2013, % (TOL 2008 och S 2012)
Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/07/ktps_2014_07_2014-09-10_tie_001_sv.html