Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, juli

Lönesummaindex 2014, juli

2014
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik