Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2012

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2) 2 644 -73 4 -47 -25 -5 - 520 000
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 110 -8 - -1 -7 - - 5 600
15 Lukiot 381 -7 - -1 -6 - - 118 000
19 Perus- ja lukioasteen koulut 2) 41 - - - - - - 26 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 124 -5 - - -5 - - 176 200
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 200
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 0 1 - -1 - - 28 600
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 - - - - - - 36 700
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 13 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 - - - - - - 147 700
42 Yliopistot 16 - - - - - - 168 200
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 800
61 Musiikkioppilaitokset 88 - - - - - - 66 700
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 4 600
63 Kansanopistot 80 -2 - - -2 - - 20 700
64 Kansalaisopistot 195 -1 - - -1 - - 526 700
65 Opintokeskukset 10 - - - - - - 33 700
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 34 900
99 Muut oppilaitokset 7 - - - - - - 600
Yhteensä 3 838 -96 5 -49 -47 -5 - 1 921 800
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2012 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
2) Kahden oppilaitoksen oppilaitostyyppi muuttui oppilaitostyypistä 11 oppilaitostyypiksi 19.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2012, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2012/kjarj_2012_2013-02-19_tau_001_fi.html