Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2012

Läroanstaltstyp Läroanstalter Totalt förändring Nya Nedlades Sammanslogs Ej verksamma Åter verksamma Studerande 1)
11 Grundskolor 2) 2 644 -73 4 -47 -25 -5 - 520 000
12 Specialskolor på grundskolenivå 110 -8 - -1 -7 - - 5 600
15 Gymnasier 381 -7 - -1 -6 - - 118 000
19 Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå 2) 41 - - - - - - 26 600
21 Yrkesläroanstalter 124 -5 - - -5 - - 176 200
22 Specialyrkesläroanstalter 6 - - - - - - 5 200
23 Särskilda yrkesläroanstalter 34 0 1 - -1 - - 28 600
24 Yrkesutbildningscentrer för vuxna 26 - - - - - - 36 700
28 Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet 1 - - - - - - 300
29 Militära yrkesläroanstalter 13 - - - - - - ..
41 Yrkeshögskolor 27 - - - - - - 147 700
42 Universitet 16 - - - - - - 168 200
43 Militära högskolor 1 - - - - - - 800
61 Musikläroanstalter 88 - - - - - - 66 700
62 Idrottsutbildningscentrer 14 - - - - - - 4 600
63 Folkhögskolor 80 -2 - - -2 - - 20 700
64 Medborgarinstitut 195 -1 - - -1 - - 526 700
65 Studiecentraler 10 - - - - - - 33 700
66 Sommaruniversitet 20 - - - - - - 34 900
99 Övriga läroanstalter 7 - - - - - - 600
Totalt 3 838 -96 5 -49 -47 -5 - 1 921 800
1) Uppgiften om antalet studerande är huvudsakligen enligt situationen 20.9.2012 och innehåller alla studerande vid läroanstalter som hör till läroanstaltstypen oberoende av utbildningsnivå.
2) Två läroanstalter bytte läroanstaltstyp från läroanstaltstyp 11 till läroanstaltstyp 19.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2012, Tabellbilaga 1. Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2012/kjarj_2012_2013-02-19_tau_001_sv.html