Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, augusti

Konsumenternas förtroende 2018, mars

2018
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer