Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2019, december

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2017 02/2018 03/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 25,8 -6,5 22,9 25,8 24,7 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,7 20,6 -15,0 13,3 19,6 17,8 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,7 33,4 9,5 31,7 31,0 32,4 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,6 22,8 -39,1 15,0 21,4 18,7 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 2,7 7,1 6,2 +
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 21,0 26,8 24,7  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 16,0 15,0 15,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 12,4 12,8 10,7 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 30,6 30,1 27,7  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 9,3 9,1 9,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,8 29,5 -60,9 16,7 28,7 27,5 ++
- Bättre (%) 27,4 62,1 2,0 46,1 59,4 58,3  
- Sämre (%) 27,9 88,5 4,2 12,6 7,0 7,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,2 25,3 -27,1 17,9 20,9 18,0 ++
- Bättre (%) 32,1 57,3 11,6 45,8 48,5 44,9  
- Sämre (%) 22,3 57,3 6,0 10,7 8,1 9,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,9 1,3 1,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,7 1,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,0 27,6 -51,1 12,1 22,0 19,5 ++
- Mindre (%) 30,7 60,8 6,4 43,0 55,2 51,9  
- Mera (%) 33,9 83,3 6,9 18,4 12,0 13,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,9 7,6 -18,8 4,8 6,5 6,1 ++
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 17,5 17,8 18,4  
- Ökat (%) 16,9 31,9 7,9 13,3 10,1 12,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 17,0 28,3 26,5 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 41,5 44,1 43,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,0 45,7 15,2 24,5 15,8 17,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 12,7 26,5 27,2 ++
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 58,6 69,9 70,9  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 35,9 23,9 23,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,3 42,0 -47,1 32,1 29,5 31,1 +
- Bra tid (%) 62,6 78,2 13,3 73,1 71,5 73,1  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 20,8 20,8 18,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,8 36,1 14,7 33,7 32,9 36,1 ++
- Kan spara (%) 60,1 70,4 38,6 67,2 66,7 70,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,4 8,2 6,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 52,2 10,9 49,1 47,3 50,5 ++
- Kan spara (%) 74,3 82,3 56,6 79,7 79,2 81,9  
- Kan inte spara (%) 23,9 40,3 16,5 18,6 19,0 16,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,6 12,8 14,0 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,6 5,7 6,8  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,0 7,1 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,7 -9,1 -8,6 =
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 20,2 20,2 20,2  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 29,7 31,7 31,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,1 16,0 16,3 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,6 7,2 8,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,5 8,8 7,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,7 8,5 6,0 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,2 2,6 2,6  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,5 5,9 3,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,3 19,9 18,5 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,0 12,4 11,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,3 7,5 6,8  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/03/kbar_2018_03_2018-03-27_tau_001_sv.html