Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2018
28.9.2018
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 137,7 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2018. De finansiella nettotillgångarna ökade med 4,8 miljarder euro från föregående kvartal, med draghjälp av arbetspensionsanstalterna och statsförvaltningen. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade med totalt 2,0 miljarder euro medan statsförvaltningens finansiella nettotillgångar ökade med 1,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Nästa offentliggörande:
21.12.2018

Beskrivning: I den offentliga sektorns finansräkenskaper beskrivs den offentliga sektorns finansiella tillgångar och skulder samt de finansiella transaktioner som påverkar deras belopp kvartalsvis. Finansräkenskaperna består av två delar: den finansiell balansen vid utgången av kvartalet och de finansiella transaktioner som hänför sig till de finansiella tillgångarna och skulderna för kvartalet. Statistiken omfattar också uppgifter om den offentliga sektorns undersektorer, dvs. den statliga och kommunala sektorn samt so-cialskyddsfonder. Kvartalsuppgifterna överensstämmer med finansräkenskapernas årskalkyler. Därför motsvarar siffran för det sista kvartalet siffran för hela året när det gäller balansräkningarna, medan det årliga flödet igen kan beräknas genom att summera flödena under kvartalen. Små skillnader som beror på uppdateringstidtabellerna kan dock förekomma när det gäller de senaste åren.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, kommunekonomi, nationalräkenskaper, of-fentlig ekonomi, offentliga sektorn, skulder, socialskyddsfonder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/index_sv.html