Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä
29.9.2017
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 126 miljardia euroa vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat nousivat 5,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 2,7 miljardia euroa. Myös paikallishallinnon ja valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat kasvussa. Paikallishallinnon osalta nousua oli 1,3 miljardia euroa ja valtionhallinnon osalta 1,8 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Seuraava julkistus:
22.12.2017

Kuvaus: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: vuosineljänneksen lopun rahoitustaseesta ja neljänneksen aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Tilasto sisältää tiedot myös julkisyhteisöjen alasektoreilta, joita ovat valtio- ja paikallishallintosektorit sekä sosiaaliturvarahastot. Neljännesvuositiedot ovat yhtäpitäviä rahoitustilinpidon vuosilaskelmien kanssa. Näin ollen taseiden osalta vuoden viimeisen neljänneksen luku vastaa vuosilukua, kun taas vuosivirta voidaan laskea summaamalla vuosineljänneksien virrat yhteen. Pieniä päivitysaikatauluista johtuvia eroja saattaa kuitenkin olla viimeisimpien vuosien kohdalla.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkisyhteisöt, kansantalouden tilinpito, kunnallistalous, rahoitustase, rahoitustilinpito, sosiaaliturvarahastot, varallisuus, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä
1.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/index.html

Jaa