Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Henkilöstökoulutustilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemiin työvoimatutkimuksiin: EU-standardien mukaan tehtyihin työvoimatutkimuksiin vuosilta 1995-2002 ja aikaisemmin tehtyihin työvoimatutkimuksen vuosihaastatteluihin 1982-1993. Tilaston kohdejoukon ovat muodostaneet 15-64-vuotiaat työlliset palkansaajat, joilta on kysytty tietoja työnantajan kustantamaan koulutukseen eli henkilöstökoulutukseen osallistumisesta ja saatujen koulutuspäivien määrästä tiedustelua edeltävien 12 kuukauden ajalta. Henkilöstökoulutukseen osallistuneita palkansaajia on kuvattu sukupuolen ja iän, peruskoulutuksen, sosioekonomisen aseman ja ammattiryhmän sekä työpaikan toimialan ja koon mukaan. Koulutukseen osallistuneista ja saaduista koulutuspäivistä on kerätty tietoja vuodesta 1982 lähtien.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstökoulutustilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/heko/meta.html