Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Asuinrakennus

Asuinrakennuksilla tarkoitetaan tässä tilastossa Tilastokeskuksen rakennusluokituksen pääluokkia Asuinrakennukset (A) ja Vapaa-ajanrakennukset (B), jotka on ryhmitelty seuraavasti:

  • erilliset pientalot: yhden ja kahden asunnon talot, paritalot ja muut erilliset pientalot
  • rivi- ja ketjutalot: vähintään kolmen asunnon talot, jotka on kytketty toisiinsa
  • asuinkerrostalot: luhtitalot ja vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin
  • vapaa-ajan asuinrakennukset: erilliset, pääasiassa yksityiskäyttöön tarkoitetut kesämökit ja vapaa-ajan asunnot.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstökoulutustilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/heko/kas.html