Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Energian hankinta ja kulutus -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 10.12.2004

Energian kulutus kasvoi viisi prosenttia vuonna 2003

Energian kokonaiskulutus kasvoi vuonna 2003 selvästi edellisvuosia enemmän. Energian kokonaiskulutus oli kaikkiaan 1487 petajoulea (PJ), mikä vastaa 36 miljoonaa öljytonnia (Mtoe). Primäärienergialähteistä hiilen käyttö kasvoi eniten, kaikkiaan 32 prosenttia ja sitä käytettiin ennätysmäärä sähkön tuotantoon. Myös maakaasun ja turpeen käyttö kasvoivat 11 ja 10 prosenttia. Energiankokonaiskulutuksen kasvu johtui pääasiassa sähkön tuotannon kasvusta, millä korvattiin aiempien vuosien sähkön tuontia pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta, joilla Suomesta tuli vuonna 2003 sähkön nettotuojan sijasta nettoviejä.

Hiilen ja muiden sähkön tuotannon polttoaineiden käytön kasvun takia myös hiilidioksidipäästöt nousivat ennätyksellisen suuriksi.

Energian loppukäyttö kasvoi samaan aikaan maltillisesti, vain runsaan prosentin. Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiamäärää, joka jää energian siirto- ja muuntohäviöiden jälkeen yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön. Myös sähkön käyttö kasvoi viime vuonna vain runsaan prosentin.

Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö

kuva

Energian kulutus 2002 - 2003, terajoulea

  2002
TJ
2003
TJ
Muutos
%
Öljy 365 534 373 818 2 %
Hiili 184 683 244 558 32 %
Maakaasu 152 856 169 200 11 %
Ydinenergia 233 400 238 145 2 %
Vesivoima 38 470 34 369 -11 %
Puupolttoaineet 283 900 289 014 2 %
Turve 89 300 98 400 10 %
Muut  19 728 22 164 12 %
Sähkön nettotuonti 42 930 17 467 -59 %
Yhteensä 1 410 801 1 487 136 5 %

Lähde: Energiatilasto 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518, leena.timonen@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Päivitetty 10.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ekul/2003/ekul_2003_2004-12-10_tie_001.html