Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Publicerad: 31.10.2005

Bostadspriserna steg under juli-september

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna under tredje kvartalet år 2005. Priserna på gamla höghusbostäder steg i medeltal med 1,5 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent och på annat håll i Finland med 1,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som bygger på statsförvaltningens material. Förhandsuppgifterna innehåller omkring två tredjedelar av handeln med höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 1,9 procent från föregående kvartal och i Vanda med 2,9 procent. I Esbo var priserna nästan oförändrade. I Tammerfors steg priserna med 3,3 procent, i Åbo med 1,3 procent, i Jyväskylä med 2,9 procent, i Lahtis med 1,2 procent och i Kuopio med 0,9 procent. I Uleåborg sjönk priserna med 1,7 procent.

På årsnivå steg priserna på gamla höghusbostäder i hela landet med i medeltal 6,1 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 6,1 procent och på annat håll i Finland med 6,1 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder kvartalsvis
I/1970-III/2005, 1970=100 (enligt levnadskostnadsindexet)

Skuldfria kvadratmeterspriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt,
indexet under 3:e kvartalet 2005 samt förändringar från 2:a kvartalet 2005
och 3:e kvartalet 2004. Uppgifterna är preliminära.Område
Medelpris,
e/m2
2005/2
Indextal
2005/2
Förändring av indexet, %
2005/1-2005/2
Förändring av indexet, %
2004/2-2005/2
Antalet affärer i statistiken2005/2
Hela landet 1 718 129,8 1,5 6,1 9589
Huvudstadsregionen 2 558 131,0 1,7 6,1 2973
Övriga Finland 1 279 128,5 1,3 6,1 6616
Nyland 2 400 131,0 1,8 6,0 3582
Östra Nyland 1 523 140,7 2,0 6,6 88
Egentliga Finland 1 334 134,8 0,3 5,6 1010
Satakunta 1 009 125,5 0,4 5,5 283
Egentliga Tavastland 1 213 129,3 -0,4 4,8 230
Birkaland 1 543 130,2 3,8 7,8 1002
Päijänne-Tavastland 1 177 131,4 1,3 4,7 496
Kymmenedalen 950 127,3 1,8 8,5 352
Södra Karelen 1 260 124,4 2,6 10,9 209
Södra Savolax 1 040 124,4 0,0 9,6 299
Norra Savolax 1 311 133,4 0,2 9,8 423
Norra Karelen 1 278 137,7 2,2 6,8 174
Mellersta Finland 1 283 121,1 1,2 5,2 398
Södra Österbotten 963 115,9 -1,1 3,9 72
Österbotten 1 171 114,7 -1,1 1,3 186
Mellersta Österbotten 963 123,7 -0,4 10,2 46
Norra Österbotten 1 381 126,5 -1,3 1,7 442
Kajanaland 1 053 117,8 4,1 6,0 95
Lappland 942 113,7 -1,6 7,0 202
Helsingfors 2 2 809 132,1 1,9 6,6 2015
Helsingfors-1 3 845 135,4 2,5 8,6 284
Helsingfors-2 2 902 133,4 2,4 6,6 980
Helsingfors-3 2 198 127,2 0,2 1,1 357
Helsingfors-4 1 903 125,6 0,2 7,7 394
Esbo-Grankulla 2 156 127,4 -0,1 4,5 537
Vanda 1 744 127,8 2,9 4,8 421
Ramkommuner 3 1 458 127,7 1,9 4,1 506
Borgå 1 751 147,0 -1,4 9,5 69
Tammerfors 1 748 132,1 3,3 8,4 769
Åbo 1 492 141,7 1,3 7,4 699
Björneborg 1 082 128,8 0,4 10,7 145
Raumo 1 097 131,3 1,0 2,3 91
Villmanstrand4 1 409 126,4 2,0 13,2 144
Kotka 1 010 134,2 4,8 11,4 139
Kouvola 985 124,0 0,7 11,2 123
Lahtis 1 247 132,7 1,2 5,4 367
Tavastehus 1 435 132,2 -1,0 2,4 139
Kuopio 1 537 137,6 0,9 9,5 269
Jyväskylä 1 507 123,7 2,9 5,8 277
Vasa 1 281 116,6 0,4 3,7 143
Seinäjoki 1 047 117,6 0,0 6,3 47
Karleby 973 125,7 -0,5 11,0 43
S:t Michel 1 314 135,4 6,4 15,7 133
Joensuu 1 546 150,5 3,8 10,0 131
Uleåborg 1 476 128,2 -1,7 0,4 376
Kajana 1 038 121,1 1,9 4,2 75
Rovaniemi 1 080 116,9 0,1 4,8 107

..= Mindre än 20 affärer i statistiken, uppgifter publiceras inte
1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. En detaljerad
områdesindelning finns på Internet på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
3 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Källa: Bostadspriser 2005, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 3:a kvartalet 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2005/03/ashi_2005_03_2005-10-31_tie_001_sv.html