Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, juli

Aktiebostadspriser 2005, 3:a kvartalet

2005
3:a kvartalet
Offentliggöranden