Esi- ja peruskouluopetus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Peruskoulutilasto sisältää koulukohtaisia oppilasmäärätietoja peruskouluista, peruskouluasteen erityiskouluista sekä perus- ja lukioasteen kouluista. Kuluvan syksyn tiedot kuvaavat tilannetta 20.9 ja päättötiedot edellistä lukuvuotta. Tiedonkeruun yhteydessä kerätään tietoja peruskoululaisten erityisopetuksesta ja ainevalinnoista (ks. Erityisopetus ja Ainevalinnat).

Tietosisältö

Tilasto sisältää koulukohtaisia tietoja mm. peruskoulun vuosiluokittaisista oppilasmääristä 20.9., peruskoulun päättötodistuksen saaneista ja luokalle jääneistä

Käytetyt luokitukset

Tilastot sisältävät oppilaitosta kuvaavia luokituksia, erilaisia alueluokituksia sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainvälisiä koulutusala- ja -asteluokituksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää peruskoulutilaston tiedot Internetin kautta sähköisillä web-lomakkeilla kaikilta Suomen peruskouluilta. Peruskoulutilasto on kokonaisaineisto.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Peruskoulutilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Peruskoulutilasto valmistuu saman vuoden marraskuussa. Peruskoulun ainevalintatilasto valmistuu seuraavan vuoden toukokuussa, erityisopetustilasto kesäkuussa (ks. Erityisopetus ja Ainevalinnat).

Aikasarja

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Koulukohtaisia tietoja vuodesta 1998 lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

koulutus, oppilaat, peruskoulu, päättötodistukset, yleissivistävä koulutus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pop/yht.html


Päivitetty 25.02.2013