Kuluttajabarometri

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kbar/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat ja aikomukset.

Tietosisältö

Kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Eräiden kestotavaroiden omistaminen. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojärjestelmä koostuu alkuperäisistä vastaajakohtaisista haastatteluaineistoista, jotka ovat salaisia, sekä julkaistavista vastausjakauma- ja aikasarjatiedoista.

Käytetyt luokitukset

Vastaajan sukupuoli, ikä, ammatti, koulutus ja suuralue sekä kotitalouden rakenne, koko ja tuloluokka. Tilastoyksikköinä on henkilö ja kotitalous.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kuukausittainen puhelinhaastattelututkimus.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin kolme päivää ennen tilastokuukauden loppua.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1987 lähtien puolivuosittain, vuodesta 1992 lähtien neljännesvuosittain ja vuoden 1995 lokakuusta alkaen kuukausittain.

Asiasanat

kotitaloudet, kuluttajat, kulutus, luottamusindikaattorit, rahankäyttö, säästäminen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/yht.html


Päivitetty 23.09.2014