Begrepp
Elintensitet


Elintensiteten definieras som förhållandet mellan den totala elanvändningen och bruttonationalprodukten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa