Begrepp
Straffånge


Övergripande benämning på dömda fångar och bötesfångar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Övergripande benämning på dömda fångar, bötesfångar, ungdomsfångar och tvångsinrättningsfångar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa