Begrepp
Personbil


Vägmotorfordon, annat än moped eller motorcykel, som är avsett för persontransport och avsett för högst nio personer (inklusive föraren).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa