Begrepp
Ingångna äktenskap


Fr.o.m. statistikåret 2017 avses med ingångna äktenskap sådana äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 mögliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015).

Det totala antalet äktenskap som ingåtts årligen omfattar sålunda antalet äktenskap som ingås av personer av olika kön och samma kön.

Äktenskap som ingåtss under åren 1980–2016 åvsåg äktenskap för kvinnor som var bosatta i Finland om inte annat angivits.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Med ingångna äktenskap avses, om inte annat anges, äktenskap som ingåtts av kvinnor som är fast bosatta i Finland. Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte stadigvarande, då antalet äktenskap mellan en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är stadigvarande bosatt utomlands inte är lika med antalet äktenskap mellan en man som är stadigvarande bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.2.2017

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa