Begrepp
Inkomst från tidsbefraktning


De inkomster som erhålls när ett fartyg ställs till en befraktares förfogande för en viss tid. Inom utrikes sjöfart avses de inkomster som ett finländskt företag erhåller för tidsbefraktning av sitt fartyg, dvs. uthyrning för en viss tid till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa