Laman varjossa valmistuneet

  1. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet enemmän työttöminä
  2. AMK-tutkinnon suorittaneet selvinneet hyvin
  3. Sijoittumispalvelu

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sijoittumispalvelu

Oheisessa artikkelissa käsitellään tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään käyttäen hyväksi Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelun tietoja. Sijoittumispalvelu on tutkinnon suorittaneiden seurantaan erikoistunut verkkopalvelu, jossa on tietoja oppilaitostasolta alkaen, mutta sitä voi hyvin käyttää myös laajempaan sijoittumisen seurantaan kuten tässä.

Artikkeliin on poimittu sijoittumistietoa vuosilta 2003 – 10. Tutkinnon suorittaneen sijoittumistieto on aina kyseisen tilastovuoden viimeiseltä viikolta, pois lukien tieto valmistuneen henkilön jatko-opinnoista, joka on tilastovuoden syyskuun 20. päivän tieto.

Sijoittumispalvelu on Tilastokeskuksen maksullinen tilastopalvelu, joka sisältää tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta. Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tilastotietokannasta:

  • Peruskoulut ja lukiot
  • Ammatillinen toinen aste
  • Ammattikorkeakoulut
  • Yliopistot
  • Koulutettu työvoima

Neljä ensimmäistä kokonaisuutta keskittyvät kuvaamaan vastavalmistuneiden sijoittumista oppilaitostasolta alkaen. Koulutettu työvoima -tilastotietokanta kuvaa puolestaan työikäisen väestön koulutus- ja ikärakennetta sekä työvoiman alueellista sijoittumista.

Palvelun käyttö on vaivatonta helppokäyttöisen PX-Web-käyttöliittymän avulla, joka myös mahdollistaa taulukoiden tallentamisen omalle tietokoneelle eri tiedostomuodoissa.

Asiakkaat voivat tilata 1 – 5 tilastotietokantaa käyttötarpeen mukaan. Yhden tilastotietokannan hinta on 500 euroa vuodessa. Viiden tilastotietokannan tilaajat saavat 20 prosenttia alennusta. Peruskoulut ja lukiot -tilastotietokanta maksaa ko. oppilaitoksille 120 euroa vuodessa. Palvelun käyttäminen edellyttää tietopalvelusopimuksen solmimista.

Lisätietoja: Tommi Nieminen 09 1734 3514
Palvelun kotisivu: http://tilastokeskus.fi/tup/sijoittumispalvelu/index.html

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.9.2012