Teollisuuden toimialakatsaus III/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat nousivat edelleen
  4. Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi
  5. Teollisuuden näkymät heikkenivät entisestään
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sekä liikevaihto että tuottajahinnat nousivat edelleen

Viime vuoden alussa alkanut teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen (C TOL 2008) kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihdon kasvuvauhti saavutti viime vuoden alun jälkeisen huippunsa (18,0 prosenttia) vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen kasvu on hidastunut kolmena peräkkäisenä neljänneksenä. Heinä-syyskuussa teollisuuden liikevaihto kasvoi enää 5,7 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen, kun se vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 15,7 ja toisella neljänneksellä 7,3 prosenttia. Tilanne vaihteli huomattavasti toimialojen välillä.

Kasvu oli voimakasta kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008), 23,0 prosenttia, metallituotteiden valmistuksessa (28 TOL 2008), 18,9 prosenttia, metallien jalostuksessa (24 TOL 2008), 12,3 prosenttia sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (28 TOL 2008), 12,1 prosenttia. Kun taas sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27 TOL 2008) liikevaihto väheni peräti 15 prosenttia vuoden takaisesta.

Myös teollisuuden tuottajahintojen kasvuvauhti on hidastumassa. Kasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 5,2 prosenttia, kun sitä kertyi toisella neljänneksellä 6,5 ja ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 prosenttia verrattuna vuoden takaisiin vastaaviin jaksoihin. Heinä-syyskuussa kemianteollisuuden tuottajahinnat nousivat peräti 18,9 prosenttia. Muilla toimialoilla muutokset vuoden takaiseen olivat maltillisempia. Metallien jalostuksen toimialalla tuottajahintojen kasvun edellinen huippu oli viime vuoden kolmannella neljänneksellä, 26,7 prosenttia. Sen jälkeen kasvu on hidastunut ja vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä se oli 6,1 prosenttia.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2011