Teollisuuden toimialakatsaus III/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat nousivat edelleen
  4. Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi
  5. Teollisuuden näkymät heikkenivät entisestään
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella

Teollisuustuotanto (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) heikkeni vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 1,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Toisella neljänneksellä teollisuustuotanto kasvoi prosentin ensimmäisestä neljänneksestä, jolla puolestaan oli 2,5 prosenttia pudotusta verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen.

Vuoden kolmannella neljänneksellä keskeisistä päätoimialoista kehitys oli vahvinta kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008), siellä kausitasoitettu tuotanto kasvoi 4,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Sen sijaan tuotanto laski metalliteollisuudessa (24-30 TOL 2008) 1,7 prosenttia ja metsäteollisuudessa (16-17 TOL 2008) 2,3 prosenttia. Lokakuussa 2011 kapasiteetin käyttöaste oli 80 prosenttia, missä oli kasvua vuoden takaiseen 4,4 prosenttia.

Vuoden kolmannella neljänneksellä USA:n teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi 1,3 prosenttiin verrattuna edelliseen neljännekseen. Toisella neljänneksellä kasvuvauhti lähes pysähtyi ja se oli vain 0,1 prosenttia. Myös Euroopan unionin teollisuustuotannon kasvu nousi kolmannella neljänneksellä 0,7 prosenttiin, kun se toisella neljänneksellä oli 0,3 prosenttia.

Kolmannella neljänneksellä EU-maiden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Voimakkainta kasvu oli Baltian maissa ja Saksassa. Heikointa kehitys oli edelleen Kreikassa, jossa tuotanto supistui 5,7 prosenttia.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2011