Uutisia 25.3.2014

Maahanmuuttajaväestö lähes kymmenkertaistunut 20 vuodessa

Vuosien 1990–2010 aikana Suomen vieraskielinen väestö kasvoi 25 000 henkilöstä 224 000 henkilöön. Vieraskielisten määrä on kasvanut eniten 2000-luvulla: useampi kuin joka kolmas vieraskielinen on muuttanut maahan vasta vuoden 2005 jälkeen.

Eri maanosien kansalaisia Suomessa 2000–2012

Suurin osa maahan muuttaneista tulee Euroopan valtioista, mutta myös muualta muutetaan Suomeen. Erityisen nopeasti on kasvanut 2000-luvulla muuttoliike Aasian valtioista. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 2000-luvulla 77 000 henkilöllä, joista kolmasosa oli Aasian valtioiden kansalaisia ja 54 prosenttia Euroopan valtioiden kansalaisia.

Vieraskielisten työtilanne kohenemassa

Työllisten osuus työikäisestä väestöstä on vieraskielisten joukossa keskimäärin 5–17 prosenttia kotimaisia kieliä puhuvia pienempi ja työttömien osuus työvoimasta hieman yli kaksinkertainen kantaväestöön verrattuna. Vieraskielisten ja kantaväestön väliset erot työtilanteessa ovat kuitenkin kaventuneet 2000-luvulla: vieraita kieliä puhuvien työllisyys on kohentunut kantaväestön työllisyyttä ripeämmin. Vieraskielisten työllisten määrä oli vuonna 2011 kolminkertainen verrattuna vuoteen 2000 ja työttömien määrä 1,8-kertainen verrattuna 2000.

Vieraskieliset työttömät ja työlliset sukupuolen mukaan 2000–2011

Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien työllisten työtilanne on vakaampi kuin vieraskielisten. Kotimaisia kieliä puhuvista työllisistä yhdeksän kymmenestä oli vuonna 2011 työssä 12 kuukautta, kun vieraskielisillä sama tilanne oli vain kolmella neljästä.

Palkansaajina työskentelevät vieraskieliset ovat kantaväestöä useammin ammateissa, joihin ei yleensä edellytetä korkeaa koulutusta. Vieraskieliset ovat yliedustettuina esimerkiksi siivoojan, myyjän ja tarjoilijan ammateissa. Vieraskielinen mies työskentelee poikkeuksellisen usein ravitsemusalalla. Kaikista ravintola-alan yrittäjämiehistä oli vuonna 2010 vieraskielisiä 44 prosenttia.

Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Working Papers -sarjassa ilmestyneestä julkaisusta "Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen". Julkaisu on saatavana maksuttomana Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Working Papers -sarja

Lisätietoja: Pekka Myrskylä 050 5003312, Topias Pyykkönen 09 1734 2628