Working Papers

Tilastokeskuksen Working Papers -sarjassa julkaistaan raportteja ja artikkeleita, joiden sisällöllä on yleistä mielenkiintoa tilastoinnin ja tiedontuotannon kannalta. Julkaisut sisältävät tilastojen käsitteisiin, luokituksiin ja menetelmiin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, projektien kehittämisraportteja tai projekteihin liittyviä taustaselvityksiä, seminaariraportteja, konferenssipapereita sekä keskustelualoitteita.

Working Papers -sarjassa julkaistaan tekstejä suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Working Papers -sarjan julkaisut

Päivitetty 18.7.2019