Opetusaineistot

Opetusaineistot on tarkoitettu tilastollisten menetelmien opetukseen ja soveltuvat kaikille opintoasteille. Opetusaineistot ovat maksuttomia.

Opetusaineistot eivät sovellu tilastollisiin selvityksiin tai tieteellisiin tutkimuksiin.
  • Vastaavia aineistoja tutkimuskäyttöön voi tilata Tilastokeskuksen tutkijapalveluista.
  • Voit ladata opetusaineistot avoimena datana jakelupalvelusta hyväksyttyäsi käyttöehdot.

Ajankäyttötutkimuksen opetuskäyttöaineisto

Ajankäyttötutkimusaineistosta on muodostettu julkiseen opetuskäyttöön soveltuva alkuperäisen aineiston ominaisuuksia matkiva synteettinen aineisto. Opetuskäyttöaineiston havainnot enää vastaa alkuperäisen tutkimusaineiston havaintoja, toisin sanoen eivät vastaa todellisia henkilöitä. Opetuskäyttöaineistossa kotitalouksia (kohde) on 1 983 kpl ja henkilöitä (jäsen) 3 795 kpl. Opetuskäyttöaineistosta saadut tilastollisten analyysien tulokset eivät välttämättä vastaa alkuperäisestä tutkimusaineistosta saatuja tuloksia.

Väestölaskentapaneeli

Vuonna 1950 suoritettiin Suomessa ensimmäinen yleinen välitön väestölaskenta, josta on saatavilla 10 prosentin otosaineisto. Opetuskäyttöaineistoa varten otosaineistosta on poimittu yhden prosentin satunnaisotos 0–9-vuotiaista, eli suuriin ikäluokkiin kuuluvista henkilöistä. Aineistossa on noin 0,1 prosenttia vuoden 1950 väestölaskentaan kuuluneista 0–9-vuotiaista eli noin 840 henkilöä. Aineistoon on poimittu otoshenkilöille tietoja vuosilta 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

FLEED työssäkäynti ja FLEED yritystiedot opetuskäyttöaineistot

Tilastokeskuksessa on muodostettu tutkimuskäyttöön linkitetty työntekijä-työnantaja-aineisto (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data FLEED). Tästä aineistosta on muodostettu FLEED-opetuskäyttöaineistot, joissa on noin kahdeksantuhannen henkilön satunnaisotos 15–70-vuotiaista Suomessa 1990–2010 asuneista henkilöistä. Otoksen henkilöitä on seurattu yli ajan. Opetuskäyttöaineistossa tietoja on rajattu ja karkeistettu tietosuojan vuoksi, ja myös yksittäisiä henkilöitä ja yrityksiä on poistettu. Tämän takia aineistoja ei voi käyttää tutkimukseen tai selvityksiin. Tietosuojasyistä aineistoon on valittu vuosien 1990–2010 väliltä tiedot vain 15 vuoden osalta. Vuosiluku on korvattu juoksevalla numeroinnilla.

FLEED työssäkäynti -opetuskäyttöaineisto sisältää tietoja henkilöiden perusominaisuuksista, perheestä, asumisesta, työsuhteista, työttömyysjaksoista, tuloista ja koulutuksesta. Tiedot pohjautuvat muun muassa työssäkäyntitilaston aineistoon. Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella yritys- ja toimipaikka-aineistoihin.

FLEED yritystiedot -opetuskäyttöaineisto sisältää yritysten perustietoja. Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella yritys- ja toimipaikka-aineistoihin.

Labour Force Survey (LFS) ja Statistics on Income and Living Conditions (SILC)

Suomen Labour Force Survey (LFS) ja Statistics on Income and Living Conditions (SILC) -aineistoista on tehty opetuskäyttöaineistot, jotka ovat saatavilla Eurostatin Public microdata-sivustolta.